Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelem

A GreenDependent Egyesület tisztában van azzal, hogy az Ön által közölt személyes adatok megfelelő védelmet igényelnek; ezért az egyesület mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelméért. A honlap lapjainak nagy része személyes információk megadása nélkül is látogatható. Amennyiben a honlap használatához mégis az Ön bármely személyes adatának megadása szükséges, akkor annak kezelése tekintetében maradéktalanul betartjuk a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit és előírásait.
A GreenDependent Egyesület a http://karbonkalkulator.hu/ honlap használatakor a felhasználóktól gyűjtött adatokat bizalmasan, az alábbi hatályos jogszabályok betartásával kezeli:
• A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
• Az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezései, illetve az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásai

Személyes adatok kezelése

A honlap használatakor munkatársaink az Ön személyes adatainak (olyan adatok, amelyek alapján a felhasználó személyi azonosítása lehetséges) birtokába juthatnak. A GreenDependent Egyesület munkatársai ezen adatokat csak a szükséges mértékben, az összes vonatkozó jogszabály betartásával, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően kezelik, azokat harmadik féllel nem osztják meg. Az előírásoknak megfelelően a honlap lehetőséget nyújt a személyes adatok módosítására és törlésére. Önt megilletik továbbá a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény által biztosított jogorvoslati és egyéb jogok is, így például tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha személyes adatának felhasználása közvetlen üzletszerzés céljából történik.

Amennyiben az adatkezelő intézkedésével nem ért egyet, vagy egyébként jogai sérelme esetén bármikor bírósághoz fordulhat, illetve az adatvédelmi biztos intézkedését kezdeményezheti.

Szerzői jog

A http://karbonkalkulator.hu / honlapot a GreenDependent Egyesület (2100 Gödöllő, Éva u. 4.) üzemelteti. A honlap használata során Ön köteles tiszteletben tartani a honlapon található eredeti anyagokra vonatkozó szerzői jogokat.

A honlapon található minden képi, hangi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak. A honlapon található anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú tanulmányozása és letöltése engedélyezett, azzal a feltétellel, hogy Ön az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a közalapítvány kifejezett erre vonatkozó előzetes írásos engedélyével lehetséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a fentiekben részletezett feltételektől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat.

Hivatkozások kezelése

A honlap oldalain utalások, illetve ugrópontok találhatók más szolgáltatók által fenntartott olyan oldalakra, amelyeken a GreenDependent Egyesületnek semmilyen befolyása nincs a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk a figyelmét, hogy ha ilyen ugrópontokra kattint, más szolgáltatók oldalaira kerülhet át. Ilyen esetekben - ha szükségét érzi - olvassa el az oldalak szolgáltatóinak nyilatkozatát a személyes adatok védelmével kapcsolatban.

Ha a fentiekkel kapcsolatban megjegyzése vagy kérdése van, kérjük, írja meg a következő e-mail címre: info [kukac] greendependent.org